MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKY TOTEM NA ZEMNÍ PLYN

Zemní plyn

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, který se považuje za významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan. Zemní plyn se těží podobně jako ropa z takzvaných porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv.

Kogenerace / mikrokogenerace využívající zemní plyn

Použití zemního plynu jako paliva v kogenerační jednotce čerpá z několika jeho výhod. Tou nejdůležitější je jeho dostupnost. Široká síť rozvodů zemního plynu je už v pokrokových zemích běžným standardem. Další výhodou je jeho jednoduchá instalace a výborná výhřevnost, která se pohybuje v řádech mezi 16-34 MJ/m3 v plynném stavu. Za zmínku také stojí výrazně nižší emise oproti kapalným palivům, což je v dnešní době, kdy vládne zelená vlna, jednou z velkých výhod.

Technické parametry

Vliv na životní prostředí

Nenašli jste co jste hledali?