Kondenzační kogenerace TOTEM s extrémně nízkými emisemi

Pod pojmem kogenerace se rozumí kombinovaná výroba tepla a elektrické energie s celkovou účinností vyšší než 96 %. V našem případě se jedná o mikrokogeneraci, kdy elektrický výkon uvádíme v desítkách kW. Mikrokogenerační jednotky TOTEM se skládají ze spalovacího motoru na zemní plyn a generátoru.  Zařízení TOTEM  je vybaveno kondenzačním výměníkem, je tedy využíváno i latentního tepla obsaženého ve spalinách. Díky tomu mají jednotky  celkovou účinnost vyšší než 107 %.

Mikrokogenerační jednotka TOTEM® převyšuje svou konkurenci hned v několika zásadních parametrech. Za její největší výhody považujeme extrémně nízké emise, režim kondenzace v základu, extrémně vysokou účinnost a v neposlední řadě také i nízkou hmotnost a malé rozměry.

Extrémně nízké emise

Extrémně nízké emise

Nejekologičtější mikrokogenerace na světě...

Kogenerační jednotka TOTEM® má díky svému unikátnímu konceptu pozitivní vliv na životní prostředí. Ve srovnání s jinými kogeneračními jednotkami má přibližně 15x menší produkci emisí a proti kondenzačním kotlům asi 4x menší. Hodnoty emisí zařízení při kondenzačním režimu jsou nižší než 10 mg/NOx a 10 mg/CO. A zároveň jako jediná jednotka splňuje tyto hodnoty emisí i při termickém režimu.

Nejmodernější technologie

Nejmodernější technologie

V parametrech jsme dál než naše konkurence...

Jedná se o jednu z nejmodernějších technologií, která je dostupná na trhu kogeneračních jednotek. Mikrokogenerační jednotka TOTEM® se řadí mezi takzvané BAT technologie, tedy BEST AVAILABLE TECHNIQUES, což znamená, že splňuje status nejlepší dostupné techniky na trhu. Tento status drží jednotka zcela oprávněně, neboť svou konkurenci převyšuje v mnoha ohledech.

Nejvyšší účinnost (A++)

Nejvyšší účinnost (A++)

U nás je běžné, že chceme chránit planetu...

TOTEM® disponuje revolučním designem a moderními technologiemi, aby dosahoval co největší účinnosti při výrobě elektřiny a tepla. Je pro nás důležité, aby jednotka zároveň nepoškozovala planetu a  aby nebylo mrháno s energiemi. TOTEM® dosahuje při termickém režimu až 97 % a při kondenzačním dokonce až 107 % účinnosti. Jednotky mají energetický štítek s hodnotou A++ a při použití externích řídicích systémů dokonce A+++.

Kondenzace v základu

Kondenzace v základu

Když je to běžné u kotlů, proč ne u kogenerace...

Kogenerační jednotka TOTEM® je vybavena vestavěným kondenzačním spalinovým výměníkem, díky kterému je možné získat latentní teplo ze spalin během zkondenzování. Toto teplo by jinak uniklo nevyužité. Díky této technologii mají kogenerační jednotky celkovou účinnost až 107 %.

Exkluzivní servis

Exkluzivní servis

Servis kogeneračních jednotek jde dělat i jinak...

Servis „ALL INCLUSIVE“ je kalkulovaný až na 60 000 hodin provozu za cenu do 15,- Kč za hodinu provozu. Výměna motoru, katalyzátoru i generátoru po 20 000 hodinách provozu v ceně – prakticky neomezená záruka hlavních dílů. V ceně veškeré servisní díly i úkony pro periodický a havarijní servis, včetně veškeré výměny oleje (i jeho doplňování).

Rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost

Instalace nebyla nikdy tak jednoduchá...

Rozměry a hmotnost mikrokogenerační jednotky zajišťují její snadnou instalaci do prakticky jakýchkoliv prostor i bez nutnosti bouracích prací. Jednotka má na délku 1810 mm, na výšku 1280 mm a na šířku jenom 770 mm. Tyto rozměry řadí jednotku jako jednou z nejkompaktnějších na trhu.

TOTEM NA ZEMNÍ PLYN

Mikrokogenerační jednotky TOTEM® spalující jako palivo zemní plyn.

TOTEM NA LPG

Mikrokogenerační jednotky TOTEM® spalující jako palivo LPG (zkapalněný plyn).

TOTEM NA BIOPLYN

Mikrokogenerační jednotky TOTEM® spalující jako palivo bioplyn.

Kde je možné mikrokogeneraci TOTEM instalovat

Možnosti využití mikrokogenerační jednotky TOTEM - průmysl, těžký průmysl, výrobny, haly, montažní pracovistě, továrny, fabriky

Průmyslové areály a parky

Použití mikrokogenerační jednotky TOTEM® v průmyslových areálech je výhodnou záležitostí, především z důvodu úspory nákladů na teplo a elektřinu a rovněž úspory emisí. Kogenerační jednotka může sloužit pro přípravu teplé vody, pro vytápění objektů nebo případně pro jakékoliv technologie, které by toto teplo mohly zužitkovat. Vyrobená elektrická energie slouží především pro technologické stroje.

Možnosti využití mikrokogenerace / kogenerace TOTEM - bazény, wellnes, rekreační střediska, rehabilitační zařízení, koupalistě

Wellness a bazény

Nasazením mikrokogenerační jednotky TOTEM® výrazně snížíte náklady na teplo, a to v kombinaci s výraznou úsporou emisí. Ideální aplikací je provoz kogenerační jednotky pro přípravu teplé vody, která je v těchto objektech poměrně velká spotřeba. Zároveň bude jednotka vyrábět elektrickou energii pro technologii (čerpadla, vzduchotechnika, atd.), osvětlení nebo přímo pro vybavení wellness.

Možnosti využití mikrokogenerační jednotky TOTEM - obchodní centra, nakupní centra, nakupní střediska, outletové centra

Obchodní centra, logistické areály

Obchodní centrum se jeví jako ideální volba pro umístění mikrokogenerační jednotky TOTEM®. Obchodní centra mají kontinuální provoz během celého roku, tudíž stálou spotřebu. Vyrobená elektrická energie je používána nejčastěji pro ventilaci a pro vlastní spotřebu obchodů. Teplo je užito pro přípravu teplé vody a v zimě pro vytápění.

Možnosti využití mikrokogenerace / kogenerace TOTEM - teplarny, objekty zasobovane teplem, centralnim teplem - jpeg

Objekty s dodávaným teplem z CZT

Centrálně zásobované objekty teplem mohou získat díky instalaci mikrokogenerační jednotky TOTEM® částečnou nezávislost na nakupované energii, díky čemuž získají například při poruše potrubí značnou výhodu soběstačnosti. Vyrobená elektrická energie je už jenom výhodným bonusem kogenerační jednotky.

Možnosti využití mikrokogenerace / kogenerace TOTEM - hotely, penziony, rekreační střediska

Ubytovací zařízení

Ideální řešení pro hotely a další podobná zařízení, kdy aplikací mikrokogenerace TOTEM® dojde k markatním úsporám. Mikrokogenerace TOTEM® bude vyrábět elektrickou energii pro objekt a teplo bude užito především pro přípravu teplé vody nebo pro vytápění.

Možnosti využití mikrokogenerační jednotky TOTEM - obecní domy, městské úřady, obecní úřady, budovy státní správy

Municipality, kraje, města

Umístění mikrokogeneračních jednotek TOTEM® v budovách městské správy, krajů a měst má své hlavní výhody v úspoře peněz, které pak může státní správa využit na potřebnější věci. Díky kogenerační jednotce TOTEM® se výrazně sníží náklady na elektřinu a teplo.

Možnosti využití mikrokogenerace / kogenerace TOTEM - sportovní střediska, volnočasové aktivity, sportovní areály, stadiony, haly, arény

Sportovní zařízení

Sportovní zařízení se nevyznačují stálou spotřebou energií, nicméně je vhodné instalovat mikrokogenerační jednotku TOTEM® na přípravu teplé vody, jejíž spotřeba je v těchto areálech poměrně vysoká. V některých případech je možné najít i uplatnění pro vytápění prostor zázemí. Elektrická energie je spotřebována pro vzduchotechniku, osvětlení a další zařízení.

Možnosti využití mikrokogenerace / kogenerace TOTEM - nemocnice, polikliniky a zdravotnické zařízení

Zdravotnická zařízení

Instalace mikrokogeneračních jednotek TOTEM® do zdravotnických zařízení je velice výhodná. Objekty mají celodenní provoz, kdy vyrobená elektrická energie může být spotřebována pro vzduchotechniku a jiná zařízení. Teplo je využíváno pro vytápění objektu a pro přípravu teplé vody.

Možnosti využití mikrokogenerace / kogenerace TOTEM - byty, panelové domy, obytné prostory, sídliště

Bytové komplexy

Bytové komplexy jsou vhodným místem pro instalaci mikrokogenerační jednotky TOTEM®. Spotřeba tepla a elektrické energie je zde rozfázovaná a chybí zde rovnoměrná spotřeba. Přesto se zde vyplatí instalovat jednotku TOTEM®, ať už kvůli ohřevu teplé vody, topné vody nebo výrobě elektrické energie pro spotřebu bytového komplexu.  

S aplikací kogenerace TOTEM Vám pomůžeme od A až po Z

Analýza současného stavu

Důkladně zanalyzujeme současný stav, a to přes spotřeby energií,  zdroj až po spotřebiče, včetně veškerých rozvodů.

Návrh řešení

Provedeme návrh řešení tak, aby vyhovovalo posouzenému současnému stavu s tím, že vždy dbáme na to, abychom vytvořili řešení, které bude pro klienta nejvýhodnější.

Ekonomické hodnocení

Navrhneme pečlivé ekonomicky výhodné řešení přesně na míru Vašim požadavkům a také spočítáme dobu návratnosti investice.  

Projektování

Projektovou dokumentaci zvládneme od A do  Z, a Vy se tak nebudete muset o nic starat. Všechny potřebné věci vyřešíme za Vás.

Instalace kogenerace

Zrealizujeme instalaci kogenerační jednotky TOTEM®  a celý projekt budeme koordinovat tak, aby stav odpovídal našemu projektovému řešení.

Nabízíme řešení od A do Z - design - projektování - instalace mikrokogenerace / kogenerace

Kontakty

Kontaktuje naše odborníky v případě zájmu či dotazů

YOUNG4ENERGY s.r.o.

Oficiální zastoupení značky, technická podpora.

Korunní 595/76, Ostrava

+420 776 118 899

[email protected]

www.young4energy.cz

YOUNG4TRADING s.r.o.

Prodej zařízení, nezávazné ekonomické hodnocení.

Korunní 595/76, Ostrava

+420 776 118 899

[email protected]

www.young4trading.cz

YOUNG4SERVICES s.r.o.

Servis zařízení, instalace zařízení na klíč.

Korunní 595/76, Ostrava

+420 776 118 899

[email protected]

www.young4services.cz